Koroški jezik je preprosto prelep in prebogat, da bi ostal skrit, kaj šele da bi času dovolili, da ga izbriše.

Koroška špraha

06.01.2016

Naj koroščina zasije, kot si zasluži. Uživajte v čarobnem morju njene pestrosti!

Pod pojmom koroški jezik imamo v mislih jezik, ki ga govorijo v Mežiški dolini in njeni bližnji okolici.

V Mežiški dolini se govori izredno pestro mežiško narečje – z različnimi podvariantami in krajevnimi posebnostmi, tipičnimi za vsak kraj posebej.

Mežiški govor uvrščamo v koroško narečno skupino. Zelo v grobem se razprostira v trikotniku Olševa – Rogla – Košenjak. V ožjem smislu pa je mežiški govor omejen na Mežiško dolini z okolico (kamor spadajo še npr. Leše, Kotlje, Dobrije ipd.) in na del spodnje Mislinjske doline (kjer pa se švapanje že izgubi). Dravograd in Slovenj Gradec pa sta že na meji severnopohorskih narečij. V nasprotju z ostalimi koroškimi narečji o mežiškem govoru še ni kaj dosti zapisanega. Celo Tine Logar in njegov sistem dolgih vokalov sila skopo omenja kot sistem, ki je klasično slovenski in se od knjižnega razmeroma malo razločuje, saj naj bi za razliko od rožanskega, ziljskega in podjunskega narečja izgubil tudi dvoglasnike (i:ә in u:o). Po njegovem je "razlog za nastanek tako poenostavljenega sistema verjetno v sedanjem in preteklem mešanju prebivalstva na tem teritoriju". To najbrž do neke mere drži predvsem za govore mest, npr. Prevalj, Mežice in Raven na Koroškem, odročnejših vasi, kot so npr. Leše, pa se ja ta vpliv dotaknil precej manj intenzivno in tam še živi govorica, ki je bliže avtohtoni.

 

Slovar nekaterih koroških besed:

 1. ajmr

tudi: ajmpr

(samostalnik)  vedro

Izgovorjava: 'aimәr

Primeri rabe

Cev ajmәr znucanih zoknov je v peč vsu.

Povn ajmr krvi je po tlho vrgo, po pa ni bvo bule.

Je dobo tak šus, da mo je ajmәr ofnavo.

 

 1. ajnpren

tudi: prenih

(samostalnik)  prežganje

Izgovorjava: 'ain'prẹ:n, 'prẹ:nih

Primeri rabe

Ropičava župa brez ajnprena je zandrek.

Tk rad ma prenih, da mo ga mәre še na solato naprajt.

 

 1. antle

(samostalnik)  težave, opravki, problemi

Izgovorjava: 'antle, štan'ti:ge, 'i:bņge

Primeri rabe

Na meji smo meli antle s pasošam.

S tobo so pa same antle.

Na banki so pa včera meli antle, ko je štroma zmenkavo.

 

 1. bekarca

(samostalnik)  budilka (ura)

Primeri rabe

Navi bekarco na pou pet.

Bekarce ni ču, pa je šiht zamudo.

 

 1. bečievjenk

tudi: bečievnek

(samostalnik)  čebelnjak

Primeri rabe

Izgovorjava: be'či:әujeņk

Pepi ma osom pajov u bečievjenko.

Fajfa pa dedi pa bečievjenk - triji žegni pr bajti.

 

 1. bištek

(samostalnik)  pribor

Izgovorjava: biš'tẹk

Primeri rabe

Daj bištek na mizo, ižina bo!

 

 1. cev havfn

(samostalnik)  cel kup

Izgovorjava: 'cẹw 'haufņ

Primeri rabe

Če ti preftošl ukradejo, maš cev havfn antl.

 

 1. coh

(samostalnik)  vlak

Primeri rabe

S cugom se vozi v Maribor.

Zarad Mare je šou pod coh.

 

 1. cukrhut

(samostalnik)  vrsta solate

Primeri rabe

Bica je cukrhut posjava na tri petlne.

Cukrhut pa pečena rpica je za ižino.

 

 1. d'čva

tudi: dečva, d'čla

(samostalnik)  dekle, punca, deklica

Primeri rabe

Janko je včera svojo dәčvo sobo prgnav.

 

 1. drot

(samostalnik)  žica

Primeri rabe

Ne šlati drotov, ko ne veš, če je štrom nt!

 

 1. durhcug

(samostalnik)  prepih

Primeri rabe

Zapri vrate, ko je durhcug!

Zaj pa ni vәnč durhcuga, ko smo šajbo zatavšali.

 

 1. edavi knedlni

(samostalnik)  ajdovi cmoki

Izgovorjava: 'ẹ:davi k'nẹdļni

Primeri rabe

Sn kr edave knedlne naprajva, so bli vsi gmajtni.

 

 1. esihflajš

(samostalnik)  meso v kisu

Primeri rabe

Za malco je esihflajš pa frišn kroh.

 

 1. ebanka

tudi: ebanca

(samostalnik)  babica, ki pomaga pri porodu

Izgovorjava: 'e:banca, 'e:banka

Primeri rabe

Ebanca jo je na svet sprajva, pole pa še do kruha.

Ebanka še ni pr vratah nt stopva, otrek se je pa že v zibki dr.

 

 1. ajhtihkajt

(samostalnik)  -i (ž) vlaga, mokrota

Izgovorjava: 'faihtih'kait

Primeri rabe

Sәmo šti hrast je kriv, da je tejko fajhtihkajti štole.

Skoz je šou dәž, je bva taka fajhtihkajt, da je kr dov.

Če maš prevenč fajhtihkajti, ti še goba pride v steno.

 

 1. fasnga

tudi: basnga

Izgovorjava: 'fa:sņga, 'ba:sņga

(samostalnik)  grlo, kamor je privita žarnica; (fasnga)

(samostalnik)  velik nakup (fasnga/basnga)

Primeri rabe

Žarnca ne paše v fasngo.

Pov colnge je švo za fasngo/basngo.

 

 1. fršolnga

(samostalnik)  opaž

Primeri rabe

Fršolnga že ni kәr štәk, mәrš že mavo vočen bt.

 

 1. gartroža

(samostalnik)  vrtnica

Primeri rabe

Gartrožo ji je kupo.

 

 1. gaunar

(samostalnik)  razgrajač

Primeri rabe

Sami gavnarji so pr šәti bajti doma.

 

 1. gavda

(samostalnik)  zabava, veselica

Primeri rabe

Cevo noč je tralaku na gavdi, zaj pa spije.

 

 1. haban

(samostalnik)  butelj, bukselj, neroda, habalo

Izgovorjava: 'haban

Primeri rabe

Ne bod tak haban!

 

 1. hantuh

(samostalnik)  brisača

Primeri rabe

Tək so blə nobl pr təsti bajti, da so še hantuhe peglali.

 

 1. hakl

(samostalnik)  kavelj

Primeri rabe

Svijo so obesli na haklne.

 

 1. ibarok

tudi: iberrok, prustah

(samostalnik)  površnik (plašč)

Izgovorjava: 'i:ba'rok, 'prustah

Primeri rabe

Mavo je že stisnavo, ibarok si daj gr.

Tak šikan ibarok mo je zašivava.

 

 1. ibnga

(samostalnik)  težava, problem, vaja

Izgovorjava: 'i:bņga

  

 

Primeri rabe

Kake ibnge so meli, ko jәm je sred zime peč felava.

S starmo avtijo maš pač skoz kake ibnge.

Včera so pa pәr sosedo meli ibnge, ko je čera prәšva fajhtna domo.

S pobo so meli ibnge, ko je voši dobo.

 

 1. ižina

tudi: južina, jožina

(samostalnik) kosilo

Primeri rabe

Ka bo kaj dans za ižino?

Ižina mre bt zmirn ob dvanajstih na mizi.

 

 1. janka

(samostalnik)  žensko krilo

Primeri rabe

Kako fletno janko maš, a ti jo je žnidar poentlo?

 

 1. j'gla

(samostalnik)  igla

Primeri rabe

Cvern mi nәtәr u jeglo udeni!

Tako tinko jeglo nucam, da bom fajn genav zašivava.

 

 1. jaga

(samostalnik)  lov

Primeri rabe

Tonč je z pr šestah zravn ta starega na jage hodo.

 1. kedn

(samostalnik)  teden

Primeri rabe

Prejšni kedn je pa tk mino, ko bi Juda muzno.

 

 1. klobuh

tudi: kloboh

(samostalnik)  česen

Primeri rabe

Klobuh narәži za solato!

Klobuha smo pa deli vejko v kvabase letos.

Po klobuho je tәk smrdo, da je šva v kuhino ležet.

 

 1. krafl

(samostalnik)  krama, navlaka, neuporaben kič

Izgovorjava: k'ra:fļ

Primeri rabe

Povn cimr kraflna maš.

En kontajner kraflna so bk pelali.

 

 1. ladl

tudi: ladlc

(samostalnik)  predal

Primeri rabe

Če nisn dev u ladl, je pa u kaslco.

 

 1. lerma

(samostalnik)  nevihta z grmenjem, neurje

Izgovorjava: 'le:rma

Primeri rabe

Bejžmo dovta v bajto, lerma bo!

Hili pesih dov pokrәt, lerma bo!

 

 1. lajtnga

(samostalnik)  napeljava

Primeri rabe

Kr črez cesto si je lajtngo do garaže potegno.

Ferdo ma pa res dougo lajtngo. Če bi mo dans vic povedo, bi se šele jutr začno smejat.

 

 1. mežrle

(samostalnik)  jed iz drobovine, koroška specialiteta na kolinah

Primeri rabe

Pepca je tak mežrle spekva, da je do štale dišavo.

 

 1. mistšavfla

tudi: portviž

(samostalnik)  smetišnica

Izgovorjava: 'mist'šaufla

Primeri rabe

Mirč ni najdo mistšavfle, je pa kr nt za haustor pometo.

 

 1. movžnar

(samostalnik)  posoda za prevoz in shranjevanje mleka v mlekarni

Primeri rabe

Vsak den da dva movžnarja v mlekarno.

 

 1. nudlč

(samostalnik)  rezanec

Primeri rabe

V govejsko župo pa najbol pašejo domači nudlči.

 

 1. nudlbolgar

(samostalnik)  valjar za testo

Izgovorjava: 'nudļ'bọlgar

Primeri rabe

Z nudlbolgarjo ga je padiva, ko je fajhtn pršo.

 

 1. nohkasl

(samostalnik)  nočna omarica

Primeri rabe

Gepis je dav na nohkasl, pa zaspav.

 

 1. ojgn

(samostalnik)  ogenj

Primeri rabe

Ojgn zakuri, bomo kuro spkli!

Kr žoki u ojgn, pol se boš pa u postlo vscav!

Ko te bo baba co dobva, bo ojgn u strehi!

 

 1. oringl

(samostalnik)  uhan

Primeri rabe

Nuša je oringl pocetlava.

 

 1. ovset

tudi ojset

(samostalnik) poroka, svatba

Primeri rabe

Camar bi skor na ovset zamudo, tk se ga je nažlampo.

Terc pa tut ni nč študiro ka bo, tk ko da bi šou brez kurca na ovset.

 

 1. pajzl

(samostalnik)  beznica, luknja

Primeri rabe

Kak pajzl je rato iz šәte gostilne!

 

 1. paludje

(samostalnik)  sumljivi ljudje brez ugleda, zoprneži, nemoralneži

Izgovorjava: pa'ludie, pa'wudie

Primeri rabe

Samo paludje se zbira pr gostilni, gvišno se bojo spet tepli.

 

 1. punkl

(samostalnik)  kupček, zavoj, paket v obliki žaklja, vrečke; prtljaga

pajtl

Primeri rabe

Daj en punkl gob iz skrinje, bomo župo skuhali.

 

 1. rajcl

(samostalnik)  kovinska priprava z verigo, ki služi povezovanju in učvrstitvi tovora (drv ali stelje - smrekovih vej) na prikolico

Primeri rabe

Rajcl mi je n'ki u goši dov pado, pa ga ne najdem.

Še mavo našponi ketno, po bom pa js rajcl zahaklo.

 

 1. rcnije

tudi: recnije, arcnije

(samostalnik)  zdravila

Izgovorjava: әrc'ni:je

Primeri rabe

Cev korp starih rcnij ma v kaslno.

Tut narvečji gift je vohko za kikaj rcnija.

Če ne vzeme әrcni, se mo kr zlodi. ‎

Bica ma en havfn әrcni.

 

 1. ruzlponk

(samostalnik)  tobogan

Izgovorjava: 'ruzļ'pọņk

Primeri rabe

Pob je cev lubi den po ruzlponko skako.

Otroci so bli tk gmajtni, da so po ruzlponko puclpame devali.

 

 1. sinsveti

tudi: sinsvedi

(samostalnik)  dan mrtvih; vsi sveti

Primeri rabe

Za sinsveti je biv lani sneh.

Nuhi za sinsvedi turški med prodaja.

 

 1. sneh

(samostalnik) sneg

Primeri rabe

Arduš, si obrležna, ka bi kaj štehali, ko pa je še sneh ukuvo bajte?

 

 1. strd

(samostalnik)  med

Primeri rabe

Prnas tejko strdi pojemo, da Miran ne more vrjet.

Za froštik si vejkobart strdi pa putra na kroh namažem.

 

 1. tajfl

tudi hudir, hudik

(samostalnik)  vrag, zlodej, hudič

Primeri rabe

Tajfl frdaman, spet mi je mleko skipevo!

 

 1. terba

(samostalnik)  neumna, nespametna ženska

Primeri rabe

Terba zirana, ahti ke voziš!

 

 1. trenšajba

(samostalnik)  kotna brusilka, rezalka, fleks

Izgovorjava: t'rẹn'šaiba

Primeri rabe

S trenšajbi bi biv tri minute fertik.

 

 1. urlavb

(samostalnik)  dopust

Primeri rabe

A grete letos spt na Pag na urlavb?

Mi je mino urlavb, ko bi Juda muzno!

Kr kaj nimam od štakega urlavba.

Cev urlavb sn zafroko za puvarijo.

 

 1. ušeta

tudi: voho

(samostalnik) uho

Izgovorjava: u'šẹ:ta, 'uoho

Primeri rabe

Preklet mulc, prit dou s črešne, da ti ušete navijem!

Kako voho si, zaka pa nis prej blekno, da je dans vse zaprto u Austrji?

 

 1. urmohar

(samostalnik)  urar

Primeri rabe

Uro mam pr urmoharjo, je fedro utrgavo.

 

 1. vahtar

(samostalnik)  paznik, vratar

Izgovorjava: 'wa:htar

Primeri rabe

Vahtar ne more b't vsak.

Vahtarjo so plačali, da je bk pogledo.

 

 1. virt

tudi: birt

(samostalnik)  gospodar (domačije)

Izgovorjava: 'wi:rt, 'wert, 'bert

Primeri rabe

Ker je taj za štole virt, ti če ona?

 

 1. voržeh

tudi: vržeh

(samostalnik)  vzrok, razlog

Primeri rabe

Ka je pa bvo voržeh, da je lajtngo posmadivo?

Ne vlači ga ukuvo, se bo potovko, boš pa ti voržeh.

Ka pa maš zan voržeh, da si doma?

 

 1. zelh

(samostalnik)  prostor ali uta za prekajevanje živil

Primeri rabe

V zelho je zaneto, ko bojo kvabase prpelali.

Zelh jim je skor zgoro.

 

 1. zihrnga

(samostalnik)  varovalka

Izgovorjava: 'zi:hәrņga

Primeri rabe

Če boš dozo tavšu, prej zihrngo von odšravfi!

 

 1. zlodi

(samostalnik)  hudič, zlodej

sopomenke: tajfl

Izgovorjava: z'lọ:di

Primeri rabe

Franc je žleht ko sam zlodi, ne se z jmo kikaj petlat.

 

 1. čarfl

(samostalnik)  pošvedran, ponošen čevelj

scarpa f čevelj: scarpe alte, basse visoki, nizki čevlji; scarpe di cuoio, scamosciate usnjeni, semiš čevlji; scarpe bullonate nogometni čevlji; scarpe che ridono, che hanno fame preneseno šaljivo čevlji, ki zijajo;

 

 1. črničovc

tudi: črničuc

(samostalnik)  borovničevo žganje, za katerega liter se porabi - reci in piši - 15 kg borovnic

Primeri rabe

Dobr črničovc je skuho.

Praviga črničuca pa ne dobiš kr tk!

 

 1. čurčl

(samostalnik)  storž

tudi: čvrčl

Primeri rabe

Od borovca čurčlni so fajn košati.

Uriv je, ko je na čurčl stopo.

Smrekove čurčlne smo včas za kurit meli. Tәk hitr dov počvrčijo, da joh je bvo treba kr durh v špohert bulat!

 

 1. širhakl

tudi širakl

(samostalnik)  priprava za drezanje v ognjišče; jeklena palica s kljuko na koncu; pečkodregec

Primeri rabe

Mavo poštori s širhaklno po šporherto, da ne bo ojgn dov pršo!

 

 1. šnita

(samostalnik)  rezina; v razžvrkljana jajca pomočena ocvrta rezina kruha, navadno potresena s sladkorjem.

Primeri rabe

Tri šnite salame mi daj na kroh.

Dons bojo rpičava župa pa šnite za ižino.

 

 1. štifl

(samostalnik)  škorenj

Primeri rabe

Štifli ti smrdijo ko svija!

 

 1. žmah

(samostalnik)  okus

Primeri rabe

Dons ma pa župa en špasn žmah...

No, a si pršo na žmah, bo zmankavo!

 

 1. žnable

(samostalnik) ustnice

Izgovorjava: ž'na:ble

Primeri rabe

Orngi ga je vseko gәrta po žnablah.

Greta ma take žnable, ko bi pәs jetre neso.

 

 1. žnura

(samostalnik) vrv

Primeri rabe

Vse žnure so se mo kolo čvešplna zapintlale.

 

vir: Koropedija
Povezane novice

06 jan

Koroška košta

Ena od najbolj značilnih lastnosti Korošcev je spoštovanje tradicije!
preberi več

Povezane ponudbe

Celodnevni izlet

Bolj Koroško ne gre...

Tina in Lovro vabita za mizo!

Izlet
Rezervacija € / osebo
Celodnevni izlet

Celovec in Minimundus

Celodnevni izlet v prestolnico Koroške!

Izlet
Rezervacija € / osebo
(4 nočitve)

Geologija v Geoparku Karavanke

Geološko razvajanje na Koroškem!

Počitnice
0,00 €
Turistična agencija Kareta - logotip
Turistična agencija s srcem.