Ena od najbolj značilnih lastnosti Korošcev je spoštovanje tradicije!

Koroška košta

06.01.2016

Koroška kulinarika

Hrana ima v človekovem življenju izredno pomembno mesto. Z njo sta povezana človekovo vsakdanje prizadevanje in skrb. V pripravi jedi in postrežbi se skrivajo vljudnost, ustrežljivost in dobrota ljudi. Lahko rečemo, da je odnos do hrane tudi merilo kulture nekega naroda.

Vsaka pokrajina in celo vsaka vas imata na področju kulture prehranjevanja svoje posebnosti. Te so nemalokrat povezane s podnebjem, tradicijo, navadami. Priprava hrane se je spreminjala, saj so si ljudje z znanjem in boljšimi ekonomskimi zmožnostmi tudi izboljševali jedilnik. Skrb za zadostitev teh potreb uravnava tudi človekova gospodarska prizadevanja. Preteklo stoletje je s hitrim tehnološkim napredkom, s pomembnimi spremembami v družbenem in političnem življenju vplivalo na način življenja skupin in posameznikov ter posredno vplivalo tudi na prehrambeno kulturo. Prehrana je doživela korenite spremembe v zgodovini človeštva.

Predstavili vam bom hrano, način prehranjevanja, šege in navade povezane s prehrano ljudi na Koroškem. Ko slišimo besedo Koroška, večina Slovencev, razen Korošcev, pomisli na avstrijsko Koroško. Ta spodnji, slovenski del Koroške pa ostaja nekam osamljen, pozabljen, kot da ni nič posebnega. Pa je, saj je značilno samosvoj in originalen v bogatem ljudskem izročilu, ki se kaže v prehrani, šegah, navadah in drugih posebnostih pokrajine.

Zelo malo je pisnih virov, člankov in publikacij, v katerih bi bili zapisani načini prehranjevanja, recepti in drugo, kar nas povezuje s koroško prehrano. Sicer je ena od značilnih lastnosti Korošcev spoštovanje tradicije; ohranjamo svoje narečje, gojimo stare šege in navade. Nič čudnega torej, da so se na Koroškem ohranile tudi številne imenitne stare ljudske jedi, ki jih v kuhinjah predvsem kmečke gospodinje še danes kuhajo in pripravljajo vsak dan. Nekatere teh jedi se še danes pripravljajo predvsem ob praznikih. Vse premalo pa se ti recepti in šege zapisujejo. Recepti po ljudskem izročilu prehajajo iz roda v rod in v veliki meri že tonejo v pozabo. Nekaterih jedi preprosto niti ne kuhamo več ali pa se jih še komaj spomnimo. Zbrali smo nekaj receptov in zanimivosti povezanih s prehrano v koroški regiji.

Boh žegni oz. Dober tek!

Zapisala: Danica HudrapPovezane novice

06 jan

Koroška špraha

Koroški jezik je preprosto prelep in prebogat, da bi ostal skrit, kaj šele da bi času dovolili, da ga izbriše.
preberi več

Povezane ponudbe

Celodnevni izlet

Bolj Koroško ne gre...

Tina in Lovro vabita za mizo!

Izlet
Rezervacija € / osebo
Celodnevni izlet

Celovec in Minimundus

Celodnevni izlet v prestolnico Koroške!

Izlet
Rezervacija € / osebo
(4 nočitve)

Geologija v Geoparku Karavanke

Geološko razvajanje na Koroškem!

Počitnice
0,00 €
Turistična agencija Kareta - logotip
Turistična agencija s srcem.