Obrazec

S spodaj izpolnjenim obrazcem, s posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov, IZJAVLJAM:

- da sem seznanjen in soglašam ter dovoljujem in pooblaščam družbo NARDA – Kareta Turizem d.o.o., Prežihova ulica 24, 2390 Ravne na Koroškem (upravljalec), da vzpostavi, zbira, vodi, posreduje, uporablja, obdeluje in shranjuje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel v ta obrazec, za vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, pri čemer lahko NARDA – Kareta Turizem d.o.o., uporablja različne komunikacijske kanale (npr. telefon, navadna pošta, elektronska pošta) ter za spodaj označene namene (prosimo, ustrezno označite): prijavo na e-novice, s čimer se strinjam s prejemanjem e-novic aktualne ponudbe izletov, potovanj, novosti in ugodnosti na moj elektronski naslov (če ste ga navedli);

 

Več informacij o Karetini politiki varstva osebnih podatkovZ oddajo obrazca SOGLAŠAM

- da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke obdeluje NARDA – Kareta Turizem d.o.o. izključno za zgoraj navedene namene v svoji bazi osebnih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, SPLOŠNO UREDBO O VARSTVU PODATKOV, z dne 27. aprila 2016 ter podanim soglasjem;

- da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca oz. obdelovalca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov (Pravica do vpogleda v strokovne interpretacije); da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram; da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave; da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov;

- da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati (pravica zahtevati popravek), da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani;

- da sem seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in politiko zasebnosti družbe (vključno s poukom o mojih pravicah), in sicer: da se bodo tako zbrani osebni podatki lahko posredovali samo tistim drugim uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon, vsem ostalim pa samo na podlagi mojega izrecnega pisnega soglašanja. Seznanjen sem s pravico do pozabe in izbrisa - če več ne želim, da se moji osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, lahko zahtevam, da se moji podatki zbrišejo; s pravico do omejitve obdelave; s pravico vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki; s pravico do pravnega sredstva - vložitve pritožbe; s pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

Seznanjen sem s hrambo mojih osebnih podatkov in, da se lahko od pošiljanja tržnih e-obvestil in /ali aktualnih tiskovin, kadarkoli delno ali v celoti odjavim. S podpisom potrjujem, da so podatki, ki sem jih navedel/a, točni in resnični in veljajo do mojega pisnega preklica oz. do moje nove pisne zahteve za spremembo kontaktnih podatkov. V zvezi s tem prevzemam vso odgovornost.


Turistična agencija Kareta - logotip
Turistična agencija s srcem.